Michal Vitanovský
O autorovi
 • Prokop, Josef, Michal Vitanovský – Plastiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha, 1973, / výstavní katalog /
 • Herber, Otto, Současná česká medaile, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1976, / příloha „Sběratelských zpráv“ 18/, s. 22-24
 • Prokop, Josef, Michal Vitanovský, Okresní galerie, Jičín, 1977, / výstavní katalog /
 • Holub, Karel, Michal Vitanovský, in Mladí čeští sochaři, Odeon, Praha, 1978, s. 64, 65
 • Košťálková, Zoja, Medailón medailéra, in Signál, 23. – 28. 5. 1978, s. 14
 • Bartůšková, Jana, Hledání Michala Vitanovského, in Výtvarná kultura 3‘ 78, Svaz českých výtvarných umělců, 1978, s. 58, 59
 • Martínek, Jiří, Michal Vitanovský, in Naší přírodou 5/82, časopis Českého svazu ochránců přírody, 1982
 • Marco, Jindřich, Medaile a plakety Michal Vitanovského, in Numismatické listy 2 / 1982, Národní muzeum v Praze, s. 41- 43
 • Němečková, Věra, Michal Vitanovský-medaile, plakety a drobná plastika 1968-1983, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1983, / výstavní katalog /
 • Němečková, Věra, Svědectví v kovu, in Sběratelské zprávy 41, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1983, s.29, 30
 • Procházka, Václav, Michal Vitanovský, in Medaile a plaketa, Odeon, Praha, 1984, s. 46, 47
 • Němečková, Věra, Michal Vitanovský – medaile, plakety, drobná plastika, in Numismatické listy 5-6 /1984, s.177-178
 • Kácha, Pavel, Návštěva u Michala Vitanovského, in Svobodné Slovo, 9. 2. 1985
 • Štroblová, Helena, Hladík, Tomáš, Michal Vitanovský plastiky, medaile, Praha, 1986, /výstavní katalog/
 • Hásková, Jarmila, VRATISLAV II. / 1061-1096 /; Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského, Národní muzeum v Praze, 1986, / příloha k Numismatickým listům 5-6 / 1986 /
 • Procházka, Václav, Osobnosti českých dějin, in Svobodné Slovo, 28. 6. 1989
 • Kácha, Pavel, Sochařovo hledání aneb putování za portrétem, in Svobodné Slovo, 11. 4. 1987
 • Vondra, Viktor, Od Einsteina ke Casanovi; V ateliéru Michala Vitanovského, in Zemědělské noviny, 15. 10. 1988
 • Kácha, Pavel, Aktivy a aktivita výtvarníků, / rozhovor /, in Svobodné Slovo, 2. 12. 1988
 • Procházka, Václav, Osobnosti českých dějin; Nad výstavou historických cyklů M. Vitanovského, in Svobodné Slovo, 26.7. 1989
 • Fronková, Marie, O medailích a medailérech, in Lidová demokracie, 26. 11. 1991
 • Měřička, Václav, Nová státní vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky, in Numismatické listy …./1991, s. 98 - 111
 • Weiller, Raymond, Charles IV. une médaille récente de Michal Vitanovský, in Musée INFO, Luxembourg, 1992/5, s. 24
 • Měřička, Václav, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a jeho první udělení 28. října 1991, in Numismatické listy 1 / 1993, s. 15 - 18
 • Hásková, Jarmila, Michal Vitanovský/Osobnosti českých dějin, Lobkovický palác, Pražský hrad, Národní muzeum v Praze, 1994, / výstavní katalog /
 • Kácha, Pavel, Nový lesk Bílého lva, in Týden, 42 / 1995
 • Procházka, Václav, Michal Vitanovský - fenomén současného českého medailérství, in. Numismatické listy č. 5/6, 1996, s. 154-161
 • Čejka, Zdeněk, Český Řád Bílého lva, in Drobná plastika XXXIV, č. 2-3, 1997, s. 79 - 82
 • Hásková, Jarmila, Karel IV. / 1346-1378 /; Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře M.Vitanovského“, / text František Palacký /, Národní muzeum v Praze, 1998, / příloha k Numismatickým listům 5-6 / 1998
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Michal Vitanovský / A retrospect, in. The Medal, London, No. 35, 1999
 • Čejka, Zdeněk, Vitanovský Michal /1946/, in Tvůrci českých mincí, medailí, řádů a vyznamenání, Drobná plastika XXXVI, č. 1, 1999, s. 6
 • Procházka, Václav, O tvůrčí skupině Trojkolka, in Numismatické listy 5-6 / 2000, s. 152 - 157
 • dra, Akademický sochař Michal Vitanovský představil model Smírčího kříže, stojícího mezi dvěma vrchy, in Kolínský denník, 29.6. 2000
 • Zamazal, Vladimír, Jak pan Doleček městu k Vitanovskému pomohl, in Letohrad 2000, ročník X, č. 9, s. 4, Šéfredaktor s nečekanou a vzácnou návštěvou, in Letohrad 2000, ročník X, č. 9, s. 4, 5
 • Petráň, Zdeněk, Radoměřský, Pavel, Vitanovský Michal, / slovníkové heslo/ in Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Libri, Praha, 2001, s. 232
 • Vitanovská, Naďa, Michal Vitanovský medaile mince insignie plastiky, 2001, Praha, /“skládačka“/
 • Schelová, Alena, Památky české architektury na zlatých mincích, in Bankovnictví 12 / 2001, s. 20
 • Vitanovská, Naďa, Zpráva z II. Sympozia Trojkolky, in II. Sympozium Trojkolky 1. – 7.8. 2001 Uherské Hradiště, / příležitostný soukromý tisk /
 • Vitanovská Naďa, Veřejnost zná Michala Vitanovského…, in Michal Vitanovský / Mince, 2003, Praha
 • /autor neuveden/, Michal Vitanovský – výběr medailí 1994 – 2004 Telč – zámek,  Jihlava, Telč, 2004
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Skupina Trojkolka, in Ateliér 18 / 2005, s. 14
 • Vitanovská, Naďa, České medailérské skupiny v kontexte uměleckých združení 20. storočia, in Folia numismatica18 / 19, Supplementum ad Acta Musei Moravice, 2003 / 2004, , Brno, 2005, s.105 - 110
 • Kolínová, Alena, a kol., Akademický sochař Michal Vitanovský, in 10 století architektury, ČNB, Praha, 2005, s. 3, 12
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Michal Vitanovský – Retrospektiva, in Ateliér 19 / 2006, s. …
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Stopy jedné tvůrčí cesty, in Michal Vitanovský medaile mince insignie plastiky, 2006, Praha, /výstavní katalog/
 • Jedlička, Svatopluk, K., Medailér jubilantem, in Rotary 1 / 2006, s. 123
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Životní jubileum Michala Vitanovského, in Numismatické listy 2 / 2006, s. 64 - 67
 • Vitanovská, Naďa, Luxemburgovci a Karol IV. v medailérskej tvorbe Michal Vitanovského, in Peníze v proměnách času V. Lucemburkové: mince, medaile, Ostrava, 2006, s. 99 - 116
 • Haimann, Petr, Vitanovský Michal, / slovníkové heslo /, Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku ( 1505 – 2005 ), Libri, Praha, 2006, s. 510 - 512
Autorovy texty
 • Vitanovský, Michal, Člověk ve všech svých proměnách…, Galerie Fronta, Praha, Svaz českých výtvarných umělců, 1978, / katalog společné výstavy s Pavlem Sivkem– úvodní slovo pro vlastní část /
 • Hásková, Jarmila, Vitanovský, Michal, Osobnost krále Vratislava I. /1061-1092/ na mincích; K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci, Sborník Národního muzea v Praze, řada A, č. 4, 1984, s. 109 - 218
 • Němečková, Věra, Vitanovský, Michal, Hradecká královna Eliška Rejčka, in Sběratelské zprávy 50, Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, 1985, s. 317 - 326
 • Vitanovský,Michal, Mezinárodní medailérské sympozium v Sóstó, in Numismatické listy 3/1985, s. 94-96
 • Vitanovský, Michal, Nezůstat jen u slov, in Tvorba, 30. 9. 1987
 • Vitanovský, Michal., Dne 13. prosince 1976…,Jihomoravské muzeum, Znojmo, 1989, / katalog vlastní výstavy – úvodní slovo /
 • Vitanovský, Michal, Vyznání, in Výtvarná kultura 6´89, Svaz českých výtvarných umělců, 1989, s. 60-61
 • Vitanovský, Michal, Proč Lipany?, Galerie Fronta, Praha, 1991, / výstavní katalog skupiny Lipany – úvodní slovo /
 • Vitanovský, Michal, Historical portraits on medals from Bohemia, in The Medal, no. 19, 1991, s. 69 - 71
 • Vitanovský, Michal, Polemicky o mincích České republiky, in Numismatické listy 5-6/1993 s. 166, 167
 • Vitanovský, Michal, News; Czech republic, in The medal, 1993 - 2001
 • Vitanovský, Michal, Tšekkilaisesta mitalitaiteesta, in Mitali medaljen, 2/1994, s.14 - 17
 • Hazlbauer, Zdeněk, Vitanovský, Michal, Volf, Petr, Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr.Klatovy, in Archeologia historica 19/1994, s. 415-429
 • Vitanovský, Michal, K proměnám Řádu Bílého lva, in Heraldická ročenka 1995, Heraldická společnost v Praze, s.3-22
 • Vitanovský, Michal, Stříbrná nit, in Krásné město, Kutná Hora, 1994, s. 20,21
 • Vitanovský, Michal, Akt, medaile, atd., Moravské zemské muzeum, Brno, 1994, / výstavní katalog Akt na medaili a plaketě, - úvodní slovo/
 • Vitanovský, Michal, Hazlbauer, Zdeněk, Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric – otázky výtvarné formy a technologie, in Archaeologia historica 20 / 1995, s. 539 - 550
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, The bronze triangle; Medals from three international symposia, in The Medal, no 27, 1995, s.69 - 77
 • Vitanovský, Michal, Kavanova škola v současné české medaili, in Numismatické listy 4 / 1995, s. 115 - 117
 • Vitanovský, Michal, K proměnám Řádu bílého lva, in Heraldická ročenka 1995, Praha, 1995, s. 3 - 22
 • Vitanovský, Michal, Medailéři a podoby krále Vratislava, in Starožitnosti a užité umění 1, 1995, s.15, 16
 • Štroblová, Helena, Vitanovský, Michal, Svět české mince a medaile, Městský úřad v Kutné Hoře, 1996, / katalog dlouhodobé expozice ve Vlašském dvoře /
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, Stredoveké kachlice z kremnického námestia, in Múzeum 2 / 1996, s. 9 - 12
 • Vitanovský, Michal, Setkávání s Bílým lvem, in Signum č. 15, II.řada, Brno, 1996, s…
 • Vitanovský, Michal, O českých a slovenských mincích po roce 1993, in Numismatické listy 5 – 6 /1997, s. 182 - 184
 • Vitanovský, Michal, Pyšely, in Dějiny a současnost 2/98, s. 53
 • Vitanovský, Michal, Jan Smrž a jeho lyrické konstrukce, nákladem vlastním, Černošice 1998, výstavní katalog společné výstavy J. Smrže a V. Mašaty v Plzni – úvodní slovo části J.Smrže /
 • Vitanovský, Michal, Plakety sochaře Olbrama Zoubka, in Numismatické listy, 3 / 1998, s. 73 - 75
 • Vitanovský, Michal, Pět let Trojkolky a její první sympozium, in I. Sympozium 4. – 10. 7. 1999 Uherské Hradiště / příležitostný soukromý tisk /
 • Vitanovský, Michal, Pět let českých pamětních mincí, in Numismatické listy 2 / 1999, s. 39 - 42
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, Strážnica vo veži Mestského hradu v Kremnici, in Archaeologica historica 25 / 2000, s. 137 - 146
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský Michal, Najvyššia veža kremnického Mestského hradu, in Kremnické múzeum; Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici, Národná banka Slovenska, s. 32 - 39
 • Vitanovský, Michal, Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle, in Archaeologica historica 26 / 2001, s. 403 - 409
 • Vitanovský, Michal, Euromint, euro a české mince, in Bankovnictví 6/2001, s.28 - 29
 • Ernée, Michal, Vitanovský, Michal, Řezaná negativní dřevěná forma – první krok při výrobě čelní vyhřívací stěny kamnového kachle?, in Archeologické rozhledy LV-2003, s. 548-560
 • Vitanovský, Michal, Zámek v Kolíně a zkušenost z Říčan, in Kolínský pres, 19.8.2003
 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance, Libri, Praha, 2004,
 • Vitanovský, Michal, Historické reliéfní kachle v Kremnici, in Kremnický rumaj, ročník III., č.2, júl 2004, s. 3 - 5
 • Vitanovský, Michal, Nejmladší generace tvůrců českých mincí, in Folia numismatica 18 / 19, Suplementum ad Acta Musei Moravice, 2003 / 2004, Brno, 2005, s. 115 - 117
 • Vitanovský, Michal, O starých pyšelských domech, in Pyšelské listy, říjen 2005, s. 8
 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Tajemný lev, in RegioM 2005, Sborník regionálního muzea v Mikulově, Mikulov, 2005, s. 55 - 59
 • Vitanovský, Michal, Pyšelská heraldika, Malá umělecká edice, svazek XXI, Regulus, Praha, 2006