Michal Vitanovský
O autorovi

  70. a 80. léta

 • Prokop, Josef, Michal Vitanovský – Plastiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha, 1973, /výstavní katalog/
 • Herber, Otto, Současná česká medaile, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1976, /příloha „Sběratelských zpráv“ 18/, s. 22 - 24
 • Prokop, Josef, Michal Vitanovský, Okresní galerie, Jičín, 1977, /výstavní katalog/
 • Holub, Karel, Michal Vitanovský, in Mladí čeští sochaři, Odeon, Praha, 1978, s. 64, 65
 • Košťálková, Zoja, Medailón medailéra, in Signál, 23. – 28. 5. 1978, s. 14
 • Bartůšková, Jana, Hledání Michala Vitanovského, in Výtvarná kultura 3‘ 78, Svaz českých výtvarných umělců, 1978, s. 58, 59
 • Martínek, Jiří, Michal Vitanovský, in Naší přírodou 5/82, časopis Českého svazu ochránců přírody, 1982
 • Marco, Jindřich, Medaile a plakety Michal Vitanovského, in Numismatické listy 2 / 1982, Národní muzeum v Praze, s. 41 - 43
 • Němečková, Věra, Michal Vitanovský-medaile, plakety a drobná plastika 1968-1983, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1983, /výstavní katalog/
 • Němečková, Věra, Svědectví v kovu, in Sběratelské zprávy 41, Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, 1983, s. 29, 30
 • Procházka, Václav, Michal Vitanovský, in Medaile a plaketa, Odeon, Praha, 1984, s. 46, 47
 • Němečková, Věra, Michal Vitanovský – medaile, plakety, drobná plastika, in Numismatické listy 5-6 /1984, s. 177 - 178
 • Kácha, Pavel, Návštěva u Michala Vitanovského, in Svobodné Slovo, 9. 2. 1985
 • Štroblová, Helena, Hladík, Tomáš, Michal Vitanovský plastiky, medaile, Praha, 1986, /výstavní katalog/
 • Hásková, Jarmila, VRATISLAV II. / 1061-1096 /; Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského, Národní muzeum v Praze, 1986, /příloha k Numismatickým listům 5-6 1986 /
 • Procházka, Václav, Osobnosti českých dějin, in Svobodné Slovo, 28. 6. 1989
 • Kácha, Pavel, Sochařovo hledání aneb putování za portrétem, in Svobodné Slovo, 11. 4. 1987
 • Vondra, Viktor, Od Einsteina ke Casanovi; V ateliéru Michala Vitanovského, in Zemědělské noviny, 15. 10. 1988
 • Kácha, Pavel, Aktivy a aktivita výtvarníků, / rozhovor /, in Svobodné Slovo, 2. 12. 1988
 • Procházka, Václav, Osobnosti českých dějin; Nad výstavou historických cyklů M. Vitanovského, in Svobodné Slovo, 26.7. 1989

  90. léta

 • Fronková, Marie, O medailích a medailérech, in Lidová demokracie, 26. 11. 1991
 • Měřička, Václav, Nová státní vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky, in Numismatické listy …./1991, s. 98 - 111
 • Weiller, Raymond, Charles IV. une médaille récente de Michal Vitanovský, in Musée INFO, Luxembourg, 1992/5, s. 24
 • Měřička, Václav, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a jeho první udělení 28. října 1991, in Numismatické listy 1 / 1993, s. 15 - 18
 • Hásková, Jarmila, Michal Vitanovský/Osobnosti českých dějin, Lobkovický palác, Pražský hrad, Národní muzeum v Praze, 1994, / výstavní katalog /
 • Kácha, Pavel, Nový lesk Bílého lva, in Týden, 42 / 1995
 • Procházka, Václav, Michal Vitanovský - fenomén současného českého medailérství, in Numismatické listy č. 5/6, 1996, s. 154 - 161
 • Čejka, Zdeněk, Český Řád Bílého lva, in Drobná plastika XXXIV, č. 2-3, 1997, s. 79-82
 • Hásková, Jarmila, Karel IV. / 1346-1378 /; Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře M.Vitanovského“, / text František Palacký /, Národní muzeum v Praze, 1998, / příloha k Numismatickým listům 5 - 6 / 1998
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Michal Vitanovský / A retrospect, in The Medal, London, No. 35, 1999
 • Vitanovská, Naďa, Michal Vitanovský / Výběr medailí 1994 – 2004 / Telč zámek, Jihlava, 1999, /výstavní katalog/
 • Čejka, Zdeněk, Vitanovský Michal /1946/, in Tvůrci českých mincí, medailí, řádů a vyznamenání, Drobná plastika XXXVI, č. 1, 1999, s. 6

  10. léta

 • Procházka, Václav, O tvůrčí skupině Trojkolka, in Numismatické listy 5-6 / 2000, s. 152 - 157
 • Šimek, Eduard, drobné zprávy o autorovi pod heslem „Vitanovský“, in Numismatické listy rejstřík, XXXI – L / 1976 – 1995, Praha, 2000
 • dra, Akademický sochař Michal Vitanovský představil model Smírčího kříže, stojícího mezi dvěma vrchy, in Kolínský denník, 29.6. 2000
 • Zamazal, Vladimír, Jak pan Doleček městu k Vitanovskému pomohl, in Letohrad 2000, ročník X, č. 9, s. 4, Šéfredaktor s nečekanou a vzácnou návštěvou, in Letohrad 2000, ročník X, č. 9, s. 4, 5
 • Petráň, Zdeněk, Radoměřský, Pavel, Vitanovský Michal, /slovníkové heslo/ in Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Libri, Praha, 2001, s. 232
 • Vitanovská, Naďa, Michal Vitanovský medaile mince insignie plastiky, 2001, Praha, /“skládačka“/
 • Schelová, Alena, Památky české architektury na zlatých mincích, in Bankovnictví 12 / 2001, s. 20
 • Vitanovská, Naďa, Zpráva z II. Sympozia Trojkolky, in II. Sympozium Trojkolky 1. – 7.8. 2001 Uherské Hradiště, / příležitostný soukromý tisk /
 • Vitanovská Naďa, Veřejnost zná Michala Vitanovského…, in Michal Vitanovský / Mince, 2003, Praha
 • /autor neuveden/, Michal Vitanovský – výběr medailí 1994 – 2004 Telč – zámek,  Jihlava, Telč, 2004
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Skupina Trojkolka, in Ateliér 18 / 2005, s. 14
 • Vitanovská, Naďa, České medailérské skupiny v kontexte umeleckých združení 20. storočia, in Folia numismatica18 / 19, Supplementum ad Acta Musei Moravice, 2003 / 2004, Brno, 2005, s. 105 - 110
 • Kolínová, Alena, a kol., Akademický sochař Michal Vitanovský, in 10 století architektury, ČNB, Praha, 2005, s. 3, 12
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Michal Vitanovský – Retrospektiva, in Ateliér 19 / 2006, s. …
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Stopy jedné tvůrčí cesty, in Michal Vitanovský medaile mince insignie plastiky, 2006, Praha, /výstavní katalog/
 • Jedlička, Svatopluk, K., Medailér jubilantem, in Rotary 1 / 2006, s. 123
 • Boublíková Jahnová, Juliana, Životní jubileum Michala Vitanovského, in Numismatické listy 2 / 2006, s. 64-67
 • Vitanovská, Naďa, Luxemburgovci a Karol IV. v medailérskej tvorbe Michal Vitanovského, in Peníze v proměnách času V. Lucemburkové: mince, medaile, Ostrava, 2006, s. 99 - 116
 • Haimann, Petr, Vitanovský Michal, / slovníkové heslo /, Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505 – 2005), Libri, Praha, 2006, s. 510 - 512
 • Pojsl, Miloslav, Medaile k 800. výročí Velehradu, in Cisterciáci na Moravě, Olomouc, 2006, s. 15 – 17
 • Hásková, Jarmila, Dvě výstavy medailéra Michala Vitanovského, in Numismatické listy 3 / 2006, s. 138 - 139
 • Konopíková, Ludmila, Akademický sochař Michal Vitanovský: návštěva v ateliéru, in Peníze světa 1/2008, s.4-7
 • kol., Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky. Uherské Hradiště 1988 – 2009, Uherské Hradiště 2009, s.26, 46, 108

  20. léta

 • Kavanová, Stanislava, Ačkoli Michal Vitanovský..., úvodní slovo na vernisáži výstavy Michal Vitanovský – Komorní formáty 2000 – 2010 - medaile – mince – dekorace – insignie – známky, 4.3.2010, rukopis
 • Novotná, Jana, Odhalení reliéfu nad vstupním portálem kláštera, in Královopolské listy 7/8, 2010, Událost měsíce, s. 1
 • Hrůzová, Naďa, Syn klatovského dragouna, in Nové Klatovsko 48/2010, s. 7
 • Štancl, Jiří, Tvůrce Řádu bílého lva, Práce Michala Vitanovského, in Nové Klatovsko 48/2010, s. 6, 8
 • Brauner, Pavel, Insignie FVHE, in VITA UNIVERSITATIS 6/2010, s. 17, 18
 • Pořízka, Jiří, Pamětní medaile rytířů Vitanovských z Vlčkovic, in Drobná plastika 2011, 1-2, s. 20
 • Mikulenka, Michal, Michal Vitanovský čerpá inspiraci z historie, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 1/2011, s. 4 – 8
 • Fiala, Václav, V jakési nadsázce dělíme sochaře..., úvodní slovo na vernisáži výstavy „Michal Vitanovský / Evropské kontury českých dějin – medaile a, plakety“, Klatovy, 15., 12., 2011, dokumentace Galerie, 172
 • Hrúzová, Naděžda, Michal Vitanovský, Regulus, Praha, 2011
 • Mikulenka, Michal, Česká družina. Medaile věnovaná našim hrdinům, in, M&B časopis o, mincích, bankovkách a, medailích 6/2012, s., 28, –, 29
 • Mundlová, Věra, Michal Vitanovský vystavuje své mince a medaile v rodných Klatovech, in Rozhled 1 – 2 / 2012
 • Mikulenka, Michal, Jan Žižka z Pražské mincovny. Medaile zahájila novou sbírku, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 6/2012, s. 30 – 31
 • Mikulenka, Michal, Operace Anthropoid. Pocta československým parašutistům, in M&B časopis o, mincích, bankovkách a, medailích 1/2013, s., 36,, 37
 • Mikulenka, Michal, Královna Johana. Pokřtěna v Senátu, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 5/2014, s. 52, 53
 • Novák, Emil, Málo známá práce Michala Vitanovského, in Sběratelské zprávy HK, 139/2014
 • Novák, Emil, Řád Tomáše Garrigue Masaryka (první vydání ČSFR – 1990), in M&B, 5/2015, s.34 – 42
 • Tichý, Borek, Medaile spojuje národy, in M&B, 3/2016, s.30 – 33
Autorovy texty
2014

  70. a 80. léta

 • Vitanovský, Michal, Člověk ve všech svých proměnách…, Galerie Fronta, Praha, Svaz českých výtvarných umělců, 1978, / katalog společné výstavy s Pavlem Sivkem - úvodní slovo pro vlastní část /
 • Hásková, Jarmila, Vitanovský, Michal, Osobnost krále Vratislava I. /1061-1092/ na mincích; K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci, Sborník Národního muzea v Praze, řada A, č. 4, 1984, s. 109 - 218
 • Němečková, Věra, Vitanovský, Michal, Hradecká královna Eliška Rejčka, in Sběratelské zprávy 50, Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, 1985, s. 317 - 326
 • Vitanovský,Michal, Mezinárodní medailérské sympozium v Sóstó, in Numismatické listy 3/1985, s. 94 - 96
 • Vitanovský, Michal, Nezůstat jen u slov, in Tvorba, 30. 9. 1987

  1989

 • Vitanovský, Michal., Dne 13. prosince 1976…,Jihomoravské muzeum, Znojmo, 1989, / katalog vlastní výstavy – úvodní slovo /
 • Vitanovský, Michal, Vyznání, in Výtvarná kultura 6´89, Svaz českých výtvarných umělců, 1989, s. 60 - 61

  1991

 • Vitanovský, Michal, Proč Lipany?, Galerie Fronta, Praha, 1991, / výstavní katalog skupiny Lipany – úvodní slovo /
 • Vitanovský, Michal, Historical portraits on medals from Bohemia, in The Medal, no. 19, 1991, s. 69 - 71

  1993

 • Vitanovský, Michal, Polemicky o mincích České republiky, in Numismatické listy 5-6/1993 s. 166, 167
 • Vitanovský, Michal, News; Czech republic, in The medal, 1993 - 2001

  1994

 • Vitanovský, Michal, Tšekkilaisesta mitalitaiteesta, in Mitali medaljen, 2/1994, s. 14 - 17
 • Hazlbauer, Zdeněk, Vitanovský, Michal, Volf, Petr, Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy, in Archeologia historica 19/1994, s. 415 - 429
 • Vitanovský, Michal, K proměnám Řádu Bílého lva, in Heraldická ročenka 1995, Heraldická společnost v Praze, s. 3 - 22
 • Vitanovský, Michal, Stříbrná nit, in Krásné město, Kutná Hora, 1994, s. 20,21
 • Vitanovský, Michal, Akt, medaile, atd., Moravské zemské muzeum, Brno, 1994, / výstavní katalog Akt na medaili a plaketě, - úvodní slovo/

  1995

 • Vitanovský, Michal, Hazlbauer, Zdeněk, Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric – otázky výtvarné formy a technologie, in Archaeologia historica 20 / 1995, s. 539 - 550
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, The bronze triangle; Medals from three international symposia, in The Medal, no 27, 1995, s. 69 - 77
 • Vitanovský, Michal, Kavanova škola v současné české medaili, in Numismatické listy 4 / 1995, s. 115 - 117
 • Vitanovský, Michal, K proměnám Řádu bílého lva, in Heraldická ročenka 1995, Praha, 1995, s. 3 - 22
 • Vitanovský, Michal, Medailéři a podoby krále Vratislava, in Starožitnosti a užité umění 1, 1995, s. 15, 16

  1996

 • Štroblová, Helena, Vitanovský, Michal, Svět české mince a medaile, Městský úřad v Kutné Hoře, 1996, / katalog dlouhodobé expozice ve Vlašském dvoře /
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, Stredoveké kachlice z kremnického námestia, in Múzeum 2 / 1996, s. 9 - 12
 • Vitanovský, Michal, Setkávání s Bílým lvem, in Signum č. 15, II.řada, Brno, 1996, s…

  1997

 • Vitanovský, Michal, O českých a slovenských mincích po roce 1993, in Numismatické listy 5 – 6 /1997, s. 182 - 184

  1998

 • Vitanovský, Michal, Pyšely, in Dějiny a současnost 2/98, s. 53
 • Vitanovský, Michal, Jan Smrž a jeho lyrické konstrukce, nákladem vlastním, Černošice 1998, výstavní katalog společné výstavy J. Smrže a V. Mašaty v Plzni – úvodní slovo části J. Smrže /
 • Vitanovský, Michal, Plakety sochaře Olbrama Zoubka, in Numismatické listy, 3 / 1998, s. 73 - 75

  1999

 • Vitanovský, Michal, Pět let Trojkolky a její první sympozium, in I. Sympozium 4. – 10. 7. 1999 Uherské Hradiště / příležitostný soukromý tisk /
 • Vitanovský, Michal, Pět let českých pamětních mincí, in Numismatické listy 2 / 1999, s. 39 - 42

  2000

 • Šeňová, Naďa, Vitanovský, Michal, Strážnica vo veži Mestského hradu v Kremnici, in Archaeologica historica 25 / 2000, s. 137 - 146
 • Šeňová, Naďa, Vitanovský Michal, Najvyššia veža kremnického Mestského hradu, in Kremnické múzeum; Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici, Národná banka Slovenska, s. 32 - 39

  2001

 • Vitanovský, Michal, Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle, in Archaeologica historica 26 / 2001, s. 403 - 409
 • Vitanovský, Michal, Euromint, euro a české mince, in Bankovnictví 6/2001, s. 28 - 29

  2003

 • Ernée, Michal, Vitanovský, Michal, Řezaná negativní dřevěná forma – první krok při výrobě čelní vyhřívací stěny kamnového kachle?, in Archeologické rozhledy LV-2003, s. 548 - 560
 • Vitanovský, Michal, Zámek v Kolíně a zkušenost z Říčan, in Kolínský pres, 19.8.2003
 • Vitanovský, Michal, Závěr projektu Euromint, in Numismatické listy 3/2003, s. 89, 90

  2004

 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance, Libri, Praha, 2004,
 • Vitanovský, Michal, Historické reliéfní kachle v Kremnici, in Kremnický rumaj, ročník III., č.2, júl 2004, s. 3-5
 • Vitanovský, Michal, Nejmladší generace tvůrců českých mincí, in Folia numismatica 18 / 19, Suplementum ad Acta Musei Moravice, 2003 / 2004, Brno, 2005, s. 115 - 117

  2005

 • Vitanovský, Michal, O starých pyšelských domech, in Pyšelské listy, říjen 2005, s. 8
 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Tajemný lev, in RegioM 2005, Sborník regionálního muzea v Mikulově, Mikulov, 2005, s. 55 - 59

  2006

 • Vitanovský, Michal, Pyšelská heraldika, Malá umělecká edice, svazek XXI, Regulus, Praha, 2006
 • Vitanovský, Michal, O výstavách se značkou UB, in Život – revue Umělecké besedy, 1 / 2005, s. 18 - 20
 • Vitanovský, Michal, Úvodem k výstavě Šárky Radové /Ostrava 2005/, in www.radova.cz -katalogy
 • Vitanovský, Michal, Výtvarný odbor v roce 2005, in Život – revue Umělecké besedy, 2 / 2006, s. 59 - 60

  2007

 • Menoušková, Dana, Vitanovský, Michal, Beránek boží a evangelisté na kachlích z Uherského Hradiště (?), Kroměříže a Lukova, in Slovácko XLVIII 006, Uherské hradiště 2007, s.137-151
 • Vitanovský, Michal, Malý statek a velké dějiny, in PŘÍSNÉ TAJNÉ!, 6/2007, s. 7-16

  2008

 • Vitanovský, Michal, Kyšperk v době třicetileté války, in PŘÍSNÉ TAJNÉ!, 4/2008, s.20-28
 • Loskotová, Irena, Menoušková, Dana, Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Krása která hřeje, výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska, Uherské Hradiště, 2008, s.90-115, 157-165
 • Drechsler, Aleš, Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal.: Nevšední nález souboru keramických kadlubů, kachlů a nádob z Lipníka nad Bečvou, in Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov, 2008, s.  
 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance, in Archaeologia historica 33/2008, s. 539-558
 • Drechsler, Aleš, Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Nevšední nález souboru keramických kadlubů, kachlů a nádob z Lipníku nad Bečvou, in Sborník Státního archivu Přerov 2008, s. 5 – 23

  2009

 • Pavlík, Čeněk, Vitanovský, Michal, Invalidé na středověkých kachlích, in Archaeologiae historica 34/2009. s.245-254
 • Žegklitz, Jaromír, Vitanovský, Michal, Zavřel, Jan, Soubor kachlových forem z pražské hrnčířské dílny Adama Špačka a její kachlové produkce v letech 1531 – 1572, 1/in Archeologické rozhledy LXI-2009, s. 427-466, 2/in Studies in post-medieval archaeology 3-2009, s.207-272
 • Vitanovský, Michal, Tvář ze Škrétova portrétu, in PŘÍSNÉ TAJNÉ!, 3/2009, s.3-12

  2010

 • Vitanovský, Michal, Páni a přátelé Viléma z Rožmberka, in PŘÍSNÉ TAJNÉ!, 1/2010, s.34-44
 • Vitanovský, Michal, Menoušková, Dana, Kachlové formy z Prostějova – Kostelecké ulice. K technologickým a tvůrčím otázkám vzniku renesančních kachlových reliéfů, in Archeologické rozhledy LXII – 2010, s.680 - 695

  2011

 • Vitanovský, Michal, Komorní výtvarné formáty dnes a zítra, in Jablonecká medailérská škola, Jablonec nad Nisou, 2011
 • Vitanovský, Michal, Falešná pečeť, in PŘÍSNĚ TAJNÉ! 1/2011, s. 53-60
 • Vitanovský, Michal, Limity tradičních uměleckých sdružení, in Život, revue Umělecké besedy 8/2011, s. 14 – 15
 • Vitanovský, Michal, Zpráva o III. sympoziu Trojkolky, in Slovácko LIII, 2011, s. 371 – 372
 • Vitanovský, Michal, Smrt na dvoře Bořichov, in Přísně tajné !, 5/2011, s. 17 – 27
 • Vitanovský Michal, Prácheňský apoštol – jezuita P. Albrecht Chanovský ( 1581 – 1643 ) a lidé v jeho stínu, in Genealogické a heraldické listy 4/2011, ročník XXXI., s. 45 – 50
 • Menoušková, Dana, Vitanovský, Michal, K technologii výroby středověkých kachlů. Dva neobvyklé kachlové reliéfy ( přechodné pozitivy ) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka, in Archeologia medievalis Moravica et Silesiana III/2011, s. 16 – 25
 • Vitanovský, Michal, Žegklitz, Jaromír, Dva atypické reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka ( 1531 – 1572 ), in Archeologia medievalis Moravica et Silesiana III/2011, s. 27 - 34

  2012

 • Vitanovský Michal, Od sekty k církvi, in Přísně tajné !, 5/2012, s. 38 – 48
 • Vitanovský, Michal, Svatba a smrt. Sňatková aliance Morzinů a Vitanovských ve světle svatební smlouvy z roku 1666, in Genealogické a heraldické listy 3/2012, ročník XXXII., s. 64 – 70
 • Vitanovský, Michal, Edvard Beneš. Poznámky k fenoménu oficiálního portrétu, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 1/2012, s. 27 – 29
 • Vitanovský, Michal, Královská zkušenost. Portrétování královny Alžběty II., in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 3/2012, s. 20 – 22
 • Vitanovský, Michal, Poslední panovník domácího rodu. Portrétování Jiřího z Poděbrad, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 4/2012, s. 26 – 28
 • Vitanovský, Michal, Setkávání s TGM. První prezident očima medailéra, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 5/2012, s. 38 – 41
 • Vitanovský, Michal, Jan Žižka. Vojevůdce očima medailéra, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 6/2012, s. 32 – 35

  2013

 • Vitanovský, Michal, Valdštejn. Portrétování generalissima, in M&B časopis o mincích, bankovkách a medailích 1/2013, s. 24 – 27
 • V.M., Architektura na mincích, medailích a plaketách, in M&B, 2/2013, s. 46 – 48
 • V.M., Ve stínu otce vlasti. Čeští Lucemburkové na litých a ražených medailích, in M&B, 5/2013, s. 38 – 41
 • V.M., Historická mince jako inspirace. Medailéři a pražský groš, in M&B, 6/2013, s. 30 – 33
 • V.M., Malovaná tvrz Orlice, in Přísně tajné !, 4/2013, s. 38 – 50
 • V.M., Svatba na císařském dvoře. Souvislosti sňatkové aliance Hrzánů a Vitanovských z roku 1670, in Genealogické a heraldické listy 3/2013, ročník XXXIII., s. 30 – 36

  2014

 • V.M., Temná místa našich dějin. Padesátá léta na pamětních medailích, in M&B, 2/2014, s. 20 – 23
 • V.M., Dobrodružství poznání. První medaile Cypriána Karáska ze Lvovic, in M&B, 3/2014, s. 21 – 23
 • V.M., Heraldika na mincích a medailích (1). Zrození heraldiky na bitevním poli, in M&B, 4/2014, s. 36 – 39
 • V.M., Heraldika na mincích a medailích (2). Středověk – krása střídmosti a sdělnosti, in M&B, 5/2014, s. 20 – 22
 • V.M., Bratři z Daliborky, in Přísně tajné!, 1/2014, s.15 – 23
 • V.M., Věřitel mocných, in Přísně tajné!, 5/2014, s.16 - 25
 • V.M., Stavební dějiny Pyšel, REGULUS, Praha, 2014

  2015

 • V.M., Heraldika na mincích a medailích /3 – 7, in M&B, 1 – 6/2015

  2016

 • V.M., Heraldika na mincích a medailích /8 – 12, in M&B, 1 – 6/2016