Michal Vitanovský
Řád bílého lva, klenot, 1995, Ø 65 Řád bílého lva, hvězda, 1995, Ø 90 Řád bílého lva, kolana, 1995 Řád bílého lva, komplet, 1995 Řád T. G. Masaryka ČSFR, klenot se stuhou Řád T. G. Masaryka ČSFR, hvězda, 1991 Záslužný kříž ministra obrany ČR, 1996, 40 x 40 mm Medaile za zranění – dekorace Ministerstva obrany ČR, 1996, ø 33 mm Pamětní odznak Summit NATO Praha 2002, 2002, ø 40 mm Čestný odznak štábního kapitána Václava Morávka, 2004, ø 40 mm IFOR - dekorace Ministerstva obrany ČR, 1996, Ø 40 Sv. Jiří – Buď připraven, 2005, Ø 35 Středisko bratra Robina – Letohrad, 2008, ø 36 mm Městský klíč Kolína nad Labem, 1993, 195 x 95 UTB Zlín – Fakulta aplikované informatiky, hlavice žezla, 2006 UTB Zlín – Fakulta aplikované informatiky, děkanský řetěz, 2006 VUT Brno – Fakulta chemická, hlavice žezla, 2004 Modely k Řádu bílého lva, 1995 UTB Zlín – Fakulta humanitních studií, hlavice žezla, 2007 Mendelova univerzita Brno, hlavice žezla, 2012 Agronomická fakulta, hlavice žezla, 2012 Lesnická a dřevařská fakulta, hlavice žezla, 2012 Provozně ekonomická fakulta, hlavice žezla, 2012 Zahradnická fakulta, hlavice žezla, 2012 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, hlavice žezla, 2012 Institut celoživotního vzdělávání, hlavice žezla, 2012 Starostenský řetěz, Kosmonosy, 2013 (medaile – M. Knobloch) Pamětní medaile „90. výročí Kanceláře prezidenta republiky 1918 - 2008“, 2008 Pamětní medaile „90. výročí Kanceláře prezidenta republiky 1918 - 2008“, 2008 VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, řetěz ředitele, 2015 VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, Žezlo, 2015
Řád bílého lva, klenot, 1995, Ø 65
Řád bílého lva, klenot, 1995, Ø 65