Michal Vitanovský
akademický sochař Michal Vitanovský
Narozen 3.5.1946 v Klatovech
1961–1965 Střední odborná škola výtvarná v Praze
1965–1971 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér prof. Jana Kavana
Od absolutoria žije a pracuje v Praze jako umělec ve svobodném povolání.
Členství v uměleckých sdruženích
Umělecká beseda 1992 - 2012
Asociace umělců medailérů 1990 – 2004.
Skupina Lipany od r.1991.
Skupina Trojkolka /M.V., Milada Othová a Jiří Vlach/ od r.1994.
Účast na sympoziích
1984 Nyíregyháza / Maďarsko /, VIII. mezinárodní sympozium medaile a drobné plastiky
1985 Kremnica / Slovensko /, I. mezinárodní sympozium medailí
1990 Uherské Hradiště, II. mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Národní muzeum v Praze a další dvě desítky muzeí a galerií. Dále veřejné a soukromé sbírky Bulharska, Francie, Holandska, Íránu, Japonska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Ruska, Finska, Slovenska, Velké Británie a USA.
Vyznamenání
1995 Medaille d'argent de l'ordre PRO MELITO MELITENSE. Suverénní řád Maltézských rytířů
2000 Medaile Jiřího z Poděbrad. Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci
2015 Officier de Mérité – Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského
2016 Pamětní medaile Josefa Hlávky – Nadání Josefa Marie a Zdeňky Hlávkových
Ceny
1984 Cena EX AEQUO, I.mezinárodní kvadrienále medailí v Kremnici
1985 Výroční cena Svazu českých výtvarných umělců
1993 Cena města Kremnice, III. mezinárodní kvadrienále medailí v Kremnici
2006 Cena Tomáše J. Bati za zásluhy / Rotary international, Distrikt 2240
2011 Cena Zlatá cihla. Program obnovy venkova. Za návrh božích muk „Jdi v dobrém“ u obce Všeň
2015 Prémie Miroslava Ivanova – Klub autorů literatury faktu